Accés a la plataforma
o
No té compte? Registris ara
A partir del día 20 de noviembre de 2019 CerQana dejará de estar disponible. Sentimos tener que despedirnos, esperamos que CerQana te haya sido de ayuda
CerQana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=cahttps://itunes.apple.com/es/app/cerqana-familiar/id1158034722?l=ca&mt=8

No seria genial estar tranquil sabent que sempre està segur i comunicat?

Simplifica i facilita l'ús de qualsevol smartphone, localitza i rep notificacions si necessita la teva ajuda

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=cahttps://itunes.apple.com/es/app/cerqana-familiar/id1158034722?l=ca&mt=8

CerQana Usuari

CerQana simplifica qualsevol smartphone. L'adapta a les capacitats de cada persona i li facilita l'accés a la tecnologia

 • Personalitza i simplifica el smartphone
 • Botons de marcació ràpida
 • Agenda personalitzada amb imatges/pictogrames
 • Guiat automàtic de fàcil accés
 • Comunicador de pictogrames predictiu amb naturalització de frases
 • Rutines i recordatoris
 • Respondre trucades automàticament i activar el mans lliures
 • Missatges amb veu i imatges/pictogrames
 • Accés ràpid a pictogrames ARASAAC
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=ca
 

CerQana Familiar

CerQana Familiar et permet vetllar per la seva seguretat i gestionar l'aplicació CerQana Usuari de forma remota

 • Localitza a l'usuari en temps real
 • Consulta la ruta seguida
 • Crea zones segures com casa seva o perilloses com una carretera
 • Seguiment i validació de rutines, cites i rutes habituals
 • Rep notificacions si: l'usuari entra o surt d'una zona, es desvia de la seva ruta, perd la connexió a internet, s'està quedant sense bateria, etc.
 • Controla de forma remota a quines aplicacions té accés
 • Registre de trucades realitzades, rebudes i perdudes
 • Envia missatges de text amb veu i imatges/pictogrames
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqanafamiliar&hl=cahttps://itunes.apple.com/es/app/cerqana-familiar/id1158034722?l=ca&mt=8
Localitza
Localitza
 • Localització en temps real
 • Defineix zones segures o perilloses
 • Defineix llars on està segur i passa varies hores al dia
 • Seguiment de les seves rutes habituals
 • Consulta la ruta seguida durant un interval de temps
 • Guiat automàtic de fàcil accés
Notifica
Notifica
 • Pèrdua de la connexió de dades 3G, 4G o Wi-Fi
 • Bateria baixa
 • L'usuari prem el botó d'emergència
 • Inici o final d'una ruta habitual
 • S'ha produït un desviament durant el seguiment d'una ruta
 • Entrada o sortida d'una zona o d'una llar
 • Registre de trucades realitzades, rebudes i perdudes
 • Rutines o tasques completades
 • S'instal·la o desinstal·la una aplicació
Comunica
Comunica
 • Simplifica el smartphone
 • Botons de marcació ràpida
 • Comunicador de pictogrames predictiu amb naturalització de frases
 • Accés ràpid a pictogrames ARASAAC
 • Missatges segurs amb accés només entre les persones prèviament validades pel familiar
 • Autorrespondre trucades i activar el mans lliures

CerQana per joves

Localització, avisos, missatges i molt més

Converteix qualsevol telèfon en una potent eina senzilla i fàcil d’utilitzar, amb localització en temps real, avisos automàtics i missatges amb veu i pictogrames o imatges.

Ha arribat el Mateo bé al col·legi? Ha baixat a la parada de bus correcte? Amb CerQana ja no hi ha risc de que es perdi. Està sempre localitzat i a més li recorda les seves tasques. A tu t'avisa si té qualsevol problema i et permet comunicar-te amb ell de forma senzilla i fins i tot pots enviar-li missatges amb veu i pictogrames.